Informatie voor cliënten

Voor wie?

Stichting Effect is er voor mensen die moeilijkheden ervaren op één of meerdere leefgebieden. Dit kunnen mensen zijn met een psychiatrische stoornis, maar dit is geen vereiste voor de begeleiding. Onze expertise ligt onder andere in het begeleiden van kinderen, jeugdigen en volwassenen met ASS, AD(H)D, angstklachten, depressieve klachten en emotieregulatie problematiek. Daarnaast bieden we gezinsbegeleiding. Stichting Effect biedt ambulante begeleiding en geen behandeling. Voor behandeling moet er doorverwezen worden naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Contra-indicaties

Stichting Effect kent contra-indicaties die gebaseerd zijn op onze expertise en begeleidingssetting. Wij screenen hierop bij de aanmelding en bij aanwezigheid van contra-indicaties stemmen we af met de verwijzer en cliënt welke mogelijkheden tot begeleiden we eventueel wel zien. Enkele voorbeelden van onze contra-indicaties:

  • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag;

  • Matige tot ernstige verstandelijke ontwikkelingsstoornis (beperkingen in intellectuele functies en adaptief functioneren);

  • Primaire verslavingsproblematiek

  • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek;

  • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag;

  • Eetstoornis als primaire problematiek.

Beschermende factoren

De begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw). Daarom moet een inwoner voor diens aanmelding eerst contact leggen met de gemeente. De gemeente bespreekt met de inwoner wat diens ondersteuningsbehoefte is en welke organisatie daar het beste bij past. Als er getwijfeld wordt of Stichting Effect de meest passende organisatie is om de begeleiding op te pakken, kan de gemeente contact leggen met de aanmeldcoördinator via deze knop.

Als Stichting Effect de meest passende organisatie is, verwijst de gemeente of het zorgkantoor de inwoner naar ons door. Daarvoor stelt zij een indicatie op voor een bepaald aantal uren of een type product en een bepaald termijn. Als de aanmelding bij ons binnenkomt, screent de aanmeldcoördinator of wij de begeleiding kunnen bieden wat de inwoner nodig heeft. Vervolgens komt diegene op onze aanmeldlijst. Kijk voor de actuele wachttijden op deze pagina.

Risico factoren

Zodra de begeleiding kan starten, komt jouw ambulant begeleider op het eerste huisbezoek. Daarbij maken jullie kennis en teken je de benodigde documenten. Vervolgens stellen jullie samen een begeleidingsplan op, waarmee jullie dieper in gaan op jouw ondersteuningsvragen. Daaraan worden SMART-doelen gekoppeld, waarmee jullie aan de slag gaan. Klik hier voor voorbeelden welke begeleiding wij bieden voor kinderen en jeugdigen en voor volwassenen. De begeleiding wordt minstens ééns per halfjaar geëvalueerd.

Kosten

In veel gevallen dien je een eigen bijdrage te betalen. Dit verloopt via het CAK. Kijk hier op de website van het CAK voor actuele informatie hierover.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de wachttijden?

De wachttijden variëren per regio. Kijk voor de actuele wachttijden op deze pagina, of neem contact op via info@stichting-effect.nl.

Welke begeleidingsmogelijkheden zijn er?

Er zijn verschillende begeleidingsmogelijkheden. Op de website onder het knopje ‘Hulp voor’ vind je bij welke uitdagingen of problemen wij begeleiding bieden.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Voor begeleiding van Stichting Effect moet je eerst contact zoeken met de WMO- of jeugdconsulent van je gemeente. De consulent zal met jou bespreken waar je tegenaan loopt en waarvoor je begeleiding nodig hebt. Mocht je dit lastig vinden, dan kun je ook direct met ons contact zoeken. Wij vertellen je graag hoe het aanmelden bij jouw gemeente in zijn werk gaat.

In welke gemeenten bieden jullie begeleiding?

Wij zijn in alle gemeentes actief die op de kaart groen gemarkeerd zijn.

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09:00 en 17:00. Wij werken niet in de avonden, weekenden en op feestdagen