Informatie voor Gemeenten

Als organisatie die zich richt op middelzware tot specialistische begeleiding, streven we er bij Stichting Effect naar om onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Ons doel is dat de cliënt de regie over zijn leven terugkrijgt.

E-Health

Bij Stichting Effect zetten we blended hulpverlening in, een mix tussen offline en online hulpverlening (EHealth). Dit betekent in de praktijk dat er face-to-face- en (beeld)belafspraken geboden worden en dat cliënten (gedeeltelijk) zelfstandig aan hun begeleidingsdoelen werken door middel van passende programma’s in het EHealthplatform Therapieland, zoals over planning of over communicatie. Kijk voor meer informatie op de website van Therapieland.

Contra-indicaties

Stichting Effect kent contra-indicaties die gebaseerd zijn op onze expertise en begeleidingssetting. Wij screenen hierop bij de aanmelding en bij aanwezigheid van contra-indicaties stemmen we af met de verwijzer en cliënt welke mogelijkheden tot begeleiden we eventueel wel zien. Enkele voorbeelden van onze contra-indicaties:

  • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag;

  • Matige tot ernstige verstandelijke ontwikkelingsstoornis (beperkingen in intellectuele functies en adaptief functioneren);

  • Primaire verslavingsproblematiek

  • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek;

  • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag;

  • Eetstoornis als primaire problematiek.

Voor wie?

Stichting Effect is er voor mensen die moeilijkheden ervaren op één of meerdere leefgebieden. Dit kunnen mensen zijn met een psychiatrische stoornis, maar dit is geen vereiste voor de begeleiding. Onze expertise ligt onder andere in het begeleiden van kinderen, jeugdigen en volwassenen met ASS, AD(H)D, angstklachten, depressieve klachten en emotieregulatie problematiek. Daarnaast bieden we gezinsbegeleiding. Stichting Effect biedt ambulante begeleiding en geen behandeling. Voor behandeling moet er doorverwezen worden naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.